button6  facebook

Bestuursleden

 • Ina Hakkert, voorzitter
  Gerestraat 17, 4063 CN Heesselt
 • Annemart Vahl, secretaris
  Gerestraat 45a, 4063 CP Heesselt
 • Karin Gruson, penningmeester
  Donkerstraat 10, 4063 CZ Heesselt

Commissieleden

 • Corry Derksen
 • Mieke Nijboer
 • Jacqueline van Es
 • Ellie Janssen
 • Bert Luppes
 • Sam ten Velden
 • Henk Verlaan
 • Esther de Bruijn
 • Adri Hessels (websitebeheerder)

Ga naar de statuten

Esther de Bruijn

Wilt u de kerk huren?

KerkHeesselt

Kerk Heesselt

De kerk van Heesselt kunt u huren voor lezingen, bijeenkomsten, congressen en concerten passend bij het karakter van het kerkgebouw. Voor vragen kunt u terecht bij Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Onderstaand vindt u een beschrijving van de kerk uit het monumentenregister, een beschrijving van het in 2014 gerestaureerde Knipscheerorgel en de verhuurprijzen.

Beschrijving kerk:

Monumentnummer: 30352 en 419843

KerkHeesselt2Omschrijving in het monumentenregister: De in 1887 gebouwde eenbeukige neogotische kerk met driezijdige koorsluiting onder zadeldak is aangebouwd tegen de laat 15e-eeuwse toren; kerk en toren zijn markant gesitueerd nabij de Waaldijk. In baksteen en op plint opgetrokken vier traveeën lang schip met tussen de vensters en de zijden van het koor versneden steunberen met natuurstenen afdekking op de versnijding en aan de bovenzijde; gemetselde sierlijst onder de goot; brede lancetvormige vensters met tracering en in omlijsting van helder rode steen en accenten in natuursteen; glas-in-lood in op de punt staande ruit motief in groen en wit, langs de randen van de vensters strips in rood en blauw glas; op het met gesmoorde pannen gedekte dak drie dakkapellen met leien gedekt en voorzien van piron; aan de noordzijde van het schip onder aankapping uitgebouwde ingangspartij met dubbele houten deur met beslag, gevat in helder rode stenen omlijsting; aldaar ook, de tegen de toren uitgebouwde consistoriekamer onder afgewolfd zadeldak met dakkapel; in de consistoriekamer grote vensters met kruisroedenverdeling en iets verdiepte rondboogvelden erboven; de omlijsting van de velden en de vensterstijlen in helderrode steen; aan de zuidzijde van de toren een baarhuisje. In het interieur een houten tongewelf met trekstangen en op koof, de ribben steunend op consoles met decoratief snijwerk; zeszijdige preekstoel en achterschot met gotische versieringen uit 1864, orgelbalkon op drie eenvoudige houten kolommen; lambrizering, herenbanken en algemene bankenplan gehout; twee laat 19e-eeuwse psalm- en gezangenborden; twee twaalf-arms koperen kronen uit de bouwtijd met aan de binnenzijde tronies. Bij de toegang tot de kerk twee gedenkstenen van 1849 en 1887. Gaaf eenklaviers orgel, in 1857 gemaakt door H. Knipscheer uit Amsterdam. De in 1887 gebouwde neogotische dorpskerk is door zijn situering en gaafheid van in- en exterieur van cultuur- en architectuurhistorische waarde zodat bescherming als Rijksmonument gerechtvaardigd te achten is.

Toren der Hervormde Kerk

Slanke, bakstenen toren uit het einde van de 15e eeuw, verlevendigd door spitsboognissen, met overhoekse steunberen en een ronde traptoren tegen de zuidzijde. Mechanisch uurwerk Eijsbouts, Asten 1936, later voorzien van electrische opwinding.

Beschrijving orgel

kerkheesselt logo

1857 Orgel opgeleverd door Hermanus Knipscheer II , orgelmaker te Amsterdam.
Bij oplevering had het orgel de volgende dispositie:

 • Manuaal C-f’’’
 • Prestant 8vt discant
 • Holpijp 8vt
 • Octaaf 4vt
 • Fluit 4vt
 • Octaaf 2vt
 • Mixtuur II-III st.

1943 Herstel en uitbreiding door fa. J.C. Sanders & Zn., orgelmakers te Utrecht.

 • De dispositie werd uitgebreid met een Open Fluit 8vt bas, op een aparte pneumatische windlade achter het orgel, tegen de kerkmuur.
 • Tevens werd het orgel voorzien van een aangehangen pedaal, met een omvang van C-h.
 • Als gevolg van de toevoeging van de pneumatische lade zonder voorrelais werd de winddruk van het orgel verhoogd.

1991 Deelrestauratie door M.C. Tiggelman, orgelmaker te Zaltbommel. Het handklavier en de speelmechanieken werden hersteld.

2014 Restauratie door Consultare Orgelbouw/J. Bambacht, orgelmaker te Hellouw.

 • Restauratie van de magazijnbalg met schepbalgen en handpompinstallatie;
 • restauratie van de windlade en reconstructie van de originele dispositie.
 • Verwijdering van de niet oorspronkelijke Open Fluit 8vt bas en pneumatische windlade. Herstel van de speel- en registermechanieken alsmede forte-piano-inrichting. Herstel van de claviatuur: handklavier, pedaal en orgelbank.
 • Herstel van de orgelkas en de ornamenten. Restauratie van het pijpwerk.
 • De kas werd in bestaande kleurstelling opnieuw geschilderd en verguld door
 • schildersbedrijf Denny Bambacht te Haaften en schildersbedrijf Br. de Jongh te Waardenburg. Adviseur Aart Bergwerff te Waardenburg.

Huidige dispositie:

 • Manuaal C-f’’’
 • Prestant 8vt discant c’ t/m f’’’ open metalen pijpen
 • Holpijp 8vt C t/m H hout, c t/m f’’’ metaal, gedekte pijpen
 • Octaaf 4vt C t/m f’’’ open metalen pijpen; C t/m cs’ in front
 • Fluit 4vt C t/m h’ gedekte metalen pijpen, c’’ t/m f’’’ open
 • Octaaf 2vt C t/m f’’’ open metalen pijpen
 • Mixtuur II-III st. C t/m f’’’ open metalen pijpen
 • Forte-piano-inrichting
 • Ventiel
 • Toonhoogte: a’ = 420 Hz bij 18 C
 • Evenredig zwevende stemming
 • Winddruk: 59 mm WK
 • Samenstelling Mixtuur:
  • C c c’
  • 1 1/3’ 2’ 4’
  • 1’ 1 1/3’ 2 2/3’
  • 2’

Verhuur kerkruimte + bijgebouwen

 • Aantal toegestane personen/bezoekers 100
 • Zakelijk gebruik per dagdeel: euro 300,- / excl. verwarming
 • Exposities/Culturele activiteiten per dagdeel: euro 150,- / excl. verwarming
 • Huur alleen Consistoriekamer per dagdeel: euro 75,- / excl. verwarming
 • Voor inwoners Heesselt en Varik is gereduceerd tarief op alle huurprijzen mogelijk / niet op verwarmingskosten

Kosten aaneengesloten dagdelen

 • 1e dagdeel /100% - 2e dagdeel / 80% -3e dagdeel /60%
  Genoemde prijzen per dagdeel van 5 uur.
 • 8.00-13.00u./ 13.00-18.00u./ 18.00-23.00u.
 • Kosten verwarming per dagdeel: euro 70,-
 • Gebruik Knipscheer-orgel per uur: euro 25,- / excl. Stemkosten
 • Stemkosten Knipscheerorgel euro 380,-. Ex BTW

Catering

 • Catering is mogelijk
 • Faciliteiten te huur na verbouwing

Schoonmaak

 • Huurder moet zelf de ruimte(n) schoon achterlaten / meerprijs, indien nodig: euro 15,- per uur.

Betaling

 • Aanbetaling: 25%, uiterlijk 2 maanden voor huurdatum
 • Rest betaling: 75%, uiterlijk 1 maand voor huurdatum

Annulering

 • 2 maanden voor huurdatum: volledige som terug
 • 1 maand voor huurdatum: 50 % van de som terug
 • korter dan 1 maand voor huurdatum: geen terugbetaling

Gebruiksovereenkomst

Download

Gebruiksovereenkomst in onderhandse acte, tussen Protestantse Gemeente Varik-Heesselt en Stichting Kerk Heesselt

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Varik-Heesselt (hierna de Kerkenraad): rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de kerkenraad: Ron Arendonk. Stichting Kerk Heesselt (hierna de Stichting): rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de Stichting: Ina Hakkert. Partijen wensen gezamenlijk de volgende afspraken vast te leggen over de: Rechten, plichten en verantwoordelijkheden van de Stichting jegens de Kerkenraad en vice versa.

Gebruik van de kerk

 • Het kerkgebouw zal bij voorrang beschikbaar zijn voor kerkelijke doeleinden.
 • De Stichting waakt ervoor dat activiteiten die worden ontwikkeld en uitgevoerd passen bij het oorspronkelijke karakter van het kerkgebouw en niet in strijd zijn met de identiteit van de kerkgemeente. De vertegenwoordiger van de Kerkenraad in het bestuur van de Stichting heeft hierbij een signalerende functie.
 • Het gebruik van de kerk en de activiteiten die in strijd zouden kunnen zijn met de identiteit van de kerkgemeente dienen vooraf met de Kerkenraad te zijn besproken. Wanneer Stichting en Kerkenraad niet tot overeenstemming komen, is de stem van de vertegenwoordiger van de Kerkenraad in het bestuur van de Stichting bindend.
 • De Stichting en de Kerkenraad houden elkaar op de hoogte van elkaars activiteiten.
 • De Stichting en de Kerkenraad zijn elk verantwoordelijk voor hun eigen activiteiten.
 • Voor het gebruik van de kerk betaalt de Stichting geen huur aan de Kerkenraad. Extra servicekosten en/of directe en indirecte schade als gevolg van het gebruik van de kerk door de Stichting of derden via de Stichting, worden in rekening gebracht bij de Stichting door de kerkenraad. De Stichting dient de kerk als goed “huurder” te gebruiken door netjes om te gaan met de inventaris en die hetzelfde achter te laten als aangetroffen bij aankomst.
 • De Stichting onderhoudt contacten met derden die het kerkgebouw voor eigen gebruik willen huren van de kerkenraad. De Stichting draagt deze potentiële huurders aan bij de kerkenraad. Vervolgens stelt de kerkenraad een huurovereenkomst op. De Stichting ziet toe op naleving van de afspraken in de huurovereenkomst. De Stichting ontvangt van de Kerkenraad, als vergoeding voor het aanbrengen van de huurder, een som die gelijk is aan de huuropbrengst met aftrek van de servicekosten.

Onderhoud van de kerk/ fondsenwerving

De kerkenraad is als eigenaar van het kerkgebouw belast met het onderhoud en noodzakelijke restauraties. Voor financiering van onderhouds- en restauratiewerkzaamheden kan de Kerkenraad een bijdrage vragen aan de Stichting. De Stichting zal al het mogelijke doen, om de benodigde fondsen hiervoor te verwerven.

Aansprakelijkheidsverzekering /bestuursaansprakelijkheidsverzekering /evenementenverzekering

 • De vrijwilligers van de Stichting vallen onder de collectieve aansprakelijkheidsverzekering van de gemeente Neerijnen.
 • Het Stichtingbestuur valt onder de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering van de gemeente.
 • De Stichting sluit een doorlopende evenementenverzekering af voor al haar activiteiten.

Ontbinding gebruiksovereenkomst

Wanneer één van de partijen de afspraken in deze overeenkomst niet nakomt of niet meer wenst na te komen, kan deze overeenkomst ontbonden worden, nadat aan wederzijdse verplichtingen is voldaan, met name:

 • activiteiten die al bekendgemaakt zijn moeten worden uitgevoerd.
 • de overeengekomen huurovereenkomsten moeten worden afgehandeld.

Voorzitter Ina Hakkert

InaHakkert001 300Ik ben Ina Hakkert en sinds 8 mei 2014 voorzitter van de op die datum opgerichte Stichting Kerk Heesselt. Sinds 1985 woon ik in Heesselt. Al vlot daarna ben ik betrokken geraakt bij alles wat de kerk aangaat. In de loop der jaren heb ik verschillende functies in de kerkenraad vervuld. Momenteel ben ik ouderling-kerkrentmeester.

Mijn motivatie om voorzitter van de Stichting te worden, is de liefde voor het monument en de wens dit prachtige sfeervolle kerkje met het monumentale Knipscheerorgel, toegankelijker te maken voor een breder publiek.

Lees meer

Corry Derksen

CorryKleinIk ben Corry Derksen. In 1998 kwam ik uit Geldermalsen in Heesselt wonen. Daar heb ik nooit spijt van gehad. Ik voel me hier helemaal thuis, alsof mijn roots hier liggen. Natuurlijk blijf je altijd import, maar toch stroomt er uitsluitend Betuws bloed door mijn aderen. Mijn ouders kwamen uit Hemmen en Slijk-Ewijk, de Boven-Betuwe dus.

Lees meer

Door het toestaan van cookies, kunnen wij de bezoekersstatistieken meten en deze website continu blijven optimaliseren.